Wist je dat :

- Jan en Ria samen meer dan 60 jaar ervaring hebben?
- Jan buiten het lessen graag zelf rijdt?
- Ria niet buiten haar autootje zou kunnen?
- Het motorexamen uit twee aparte gedeeltes bestaat?
- Het niet mogelijk is zonder autorijbewijs zomaar te starten met motorrijles?
- Dat pas mag als je je theorie hebt gehaald?
- Er gezorgt wordt voor kleding en helmen voor tijdens de lessen?
- Pionnen een belangrijk onderdeel zijn van het oefeningengedeelte van motorrijles?
- Je pas op de weg gaat rijden, als je het eerste gedeelte van het examen voor de motor hebt gehaald?
- Je het autorijbewijs in stappen kunt halen (Rijopleiding In Stappen)?
- Je snel en goedkoop je motor- of autorijbewijs kunt halen?
- Er 6 dagen per week gelest kan worden (van maandag tot en met zaterdag)?
Voertuigcontrole voor examen (motor)